Hỗ trợ cấp Hạn mức tín dụng – Doanh nghiệp vay ngắn hạn ngân hàng

 Vay hạn mức tín dụng doanh nghiệp

Hạn mức tín dụng là Giới hạn mức cho vay tối đa trong hoạt động của tổ chức tín dụng; số dư nợ vay hay là số dư nợ tối đa vào một thời điểm nhất định, thường là ngày cuối quý, cuối năm được quy định trong kế hoạch tín dụng của ngân hàng

Ưu điểm khi doanh nghiệp sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng

Doanh nghiệp sẽ tối ưu được dòng tài chính từ ngân hàng, tăng hiệu suất lợi nhuận, giảm chi phí tài chính, giảm áp lực thanh toán nợ hàng tháng:

– Chỉ cần thanh toán lãi hàng tháng

– Tất toán/ giảm gốc không mất phí phạt phát sinh

– 6 tháng hoặc 12 tháng sau mới đến kì thanh toán gốc

– Giải ngân bất kì lúc nào doanh nghiệp cần vốn

Điều kiện doanh nghiệp mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng

Ngân hàng Doanh nghiệp, hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục vay ngân hàng dễ dàng, giải ngân nhanh chóng với lãi suất ưu đãi nhất cho khách hàng.

Khách hàng đạt điều kiện

– Khách hàng là: Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Hợp tác xã, Tổ chức doanh nghiệp

– Công ty/Tổ chức/Doanh nghiệp có hoạt động trên 1 năm

– Công ty/Tổ chức/Doanh nghiệp có hoạt động dưới 1 năm nhưng Giám đốc công ty có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh

– Công ty/Tổ chức/Doanh nghiệp có kê khai Báo cáo tài chính nộp thuế kì gần đây

– Ngành nghề kinh doanh: mọi ngành nghề được cấp phép theo quy định của pháp luật

– Đăng kí kinh doanh trên địa bàn phù hợp với ngân hàng

– Hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp có phát sinh lợi nhuận

Lãi suất hạn mức tín dụng

Lãi suất tính theo dư nợ thực tế. Mức lãi suất từ 6,5 % / năm 

( Tùy từng vào đối tượng khách hàng, thời gian vay và chương trình khuyến mãi lãi suất có thể thay đổi )

Thời gian hạn mức tín dụng

Thời gian vay tối đa của sản phẩm hạn mức tín dụng doanh nghiệp là 1 năm. 

( Sau thời gian vay là 1 năm. ngân hàng sẽ tiến hành thẩm định và đánh giá lại doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh để tái cấp hạn mức tín dụng )

Tỷ lệ cấp tín dụng dựa trên tài sản bảo đảm của doanh nghiệp

Hạn mức có thể được cấp  trên 100% tài sản bảo đảm  bao gồm :

– Bất động sản

– Phương tiện vận chuyển

– Máy móc

– Giấy tờ có giá/ Sổ tiền gửi/ Chứng chỉ tiền gửi

( Căn cứ theo nhóm tài sản và thời gian khấu hao  tỷ lệ cấp hạn mức tín dụng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp. Tài sản đảm bảo có thể thuộc trực tiếp Doanh nghiệp hoặc của các thành viên có liên quan tới Doanh nghiệp )

Quý khách hàng cần từ vấn và làm hồ sơ tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng, vui lòng liên hệ theo số: 0937.896.122